خدايا چقدر دلم گرفتهundefinedچقدر خداحافظی و دوری و جدايی سختهe.gifالان دقيقا يه ماهه که از صبح تا شب با کاترين بودم و کلی خاطره قشنگ ازش دارم.با اين که واقعا از کار و زندگی افتادم حالا که داره می ره واقعا حالم گرفته شده.مخصوصا عصری که زد زير گريه واقعا دلم سوخت.کاشکی از اول کاری نمی کردم که بهمون اينقدر خوش بگذره که حالا هم حال اون اينقدر بد باشه هم حال من.
این زندگی هم چیز وحشتناکیه ها.آخرش اگه خوشی هم داشته باشی یه پایان غم انگیز داره
2.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید