توی اين حال و روزگار بد ايميل علی خيلی خوشحالم کرد.

حالش خوبه و از همه چيز راضيه.

نوشته اونجا همه چيز سر جاشه.

چی ميشد اينجا هم همه چيز سر جاش ببود.

چی ميشد من به جای سيما يه نفر ديگه بودم؟

چی ميشد حداقل آدم بودم؟

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
H.N.s

بابا چی شده چرا انقدر ناراحتین؟:(