آخ اگه ميدونستی آدم چه حالی ميشه وقتی اولش خوشحال شه .ذوق کنه بعد ببينه اصلا هيچ چيزی به اون مربوط نميشه و خوشحاليش  بی ربط و احمقانه ست.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
آمیسرا

ميدونم آدم چه حالی ميشه