چه فرق میکند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در ابتدای راه باشم

یا در انتهای راه

....

/ 7 نظر / 5 بازدید
H.N.s

بابا فرق ميکنه ديگه اگه ابتدای راه باشی می توونی به يه انتهای خووب اميدوار باشی اگرم که در انتهای راه باشی می توونی از اينکه اين راه به سرانجام رسيد خوشحال باشی و بالعکس

sima

.مرسی که فرقشو گفتی:))من سوال پرسيده بودم ديگه:دی

H.N.s

نه بابا سوال نپرسيده بوودی که گفتم يه مورووری برا خودم کرده باشم :دی:دی

نیما

سیم سیم؟ يه پی نوشتی هم بذار برای لاشخورا! ؛)

یه آشنا

<چه فرق می کند که در ابتدای راه باشم یا در انتهای راه وقتی به تو ختم نمی شود؟> هیچی هیچ فرقی نمی کنه هیچییییییییییییییییییی همیشه فکر می کردم فرق می کنه ولی.......

sima

اهای يه آشنا ٬تو کی هستی؟:O