اگر چه نزد  شما تشنه ي  سخن بودم

  كسي كه حرف دلش  را نگفت من بودم

  دلم براي خودم تنگ  مي شود آري

هميشه بي خبر  از حال خويشتن بودم

  چگونه  شرح دهم  عمق خستگي ها را ؟

اشاره اي  كنم  انگار  كوهكن  بودم

"محمد علی بهمنی"

/ 0 نظر / 7 بازدید