چرا اينجوری فکر می کنم؟يعنی تاثير حرفهاييه که شنيدم؟
يا واقعا اينجوری شده؟
اين کارش فراره؟از کی؟از من؟؟چرا؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید