روی تقويم رو ميزم برای ماه مرداد نوشته:

تو بهار را دوست داری٬ من پائيز را

اگر تو چند گام به جلو بيايی و

من چند گام به عقب بنشيننم

در تابستان گرم و بلند به هم می رسيم.

خيلی قشنگ بود!

/ 0 نظر / 6 بازدید