ديروز رفتم نشر چشمه.

برای خودم کلی کتاب خريدم.

از طرف تو!

کادو!

/ 1 نظر / 16 بازدید
نیما دارابی

من منتظر بودم واسه خودم بخری. از طرف تو : دیدیدی