بزرگترين شکنجه اينه که آدم حسرت چيزی رو بخوره که متعلق به خودشه.

چيزی رو داشته باشه اما نداشته باشه.

شادی از آنش باشه اما در غصه غوطه ور باشه.

خوشبختی رو بهش تعارف کنن و اون نتونه برداره.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید