من به خاطر صحنه يی که اون روز تو حياط دانشگاه پيش اوردم جلوی بچه ها واقعا معذرت ميخوام.بی نهايت عصبی و ناراحت بودم.طبق معمول هم زيادی شلوغش کردم.اميدوارم بقيه زياد شلوغش نکرده باشن .اما به هر حال سعی ميکنم ديگه تکرار نکنم.02.gif

نيما جان از توام به خاطر اون روز معذرت ميخوام

/ 1 نظر / 5 بازدید