يه ساعته اومدم اينجا علاف شدمa.gifيکی نيست بگه مگه آزار داری الکی می گی آنلاين می شم؟کارتتتتتتتتتت دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟a.gifبه هر حال من حوصله ام سر رفته و دارم ميرم .شب به خير

/ 0 نظر / 2 بازدید