ميدونی ؟تو تنها کسی هستی که ميدونی دقيقا چی به من بگی که در اوج نارضايتی کاملا خوشحال و راضی از پيشت برم.تازه اصلا يادم نياد مشکلم چی بوده؟خوب اين فرقت با بقيه طبيعيه .مگه نه؟03.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید