- اين يکی ديگه شوخی بردار نيست...

 : عجب .پس همه ی مسايل قبلی شوخی بردار بود...!!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
shohreh

خوبه آدم بدونه با آدمای شوخ!!! چه جوری شوخی! کنه