من زيادی ساده ام؟

زيادی با سيا ستم؟

زيادی مهربونم؟

زيادی بدجنسم؟

.....

همه اينا رو می شنوم.و جالب اينجاس که در هيچ کدوم از اين گزاره ها کلمه" زيادی "حذف نميشه.03.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید