همين الان ما رفتيم رای داديم و اومديم.در آخرين لحظه بابا هم دست از تحريم برداشت و رفتيم .همه به معين رای داديم.تو اون حوزه ۵ نفر ديگه هم بودن که اونا هم همگی به معين رای دادن.ولی خيلييييييييييی جمعيت کمه.خيلييييی.

تحريم ديگه مسخرست تروخدا بريد رای بديد.

/ 0 نظر / 5 بازدید