چون از بچگی عاشق برگه صحيح کردن بودم نيما قراره برگه های شاگرداشو بياره من صحيح کنم18.gif13.gif

چه الکترونيکی بشه اين الکترونيک.که نيما درس بده.خوزه سوال طرح کنه .منم صحيح کنم.شاگردا بايد برن حال کنننننن18.gif04.gif 

کاش منم نيم واحد اينجوری پاس ميکردم.خدا بده شاااانسسسسسسسس03.gif

/ 3 نظر / 7 بازدید
H.N.s

می خوای از اين به بعد سوالای کوييز ترمو رو تو برای من طرح کنی که بچه ها جواب بدن؟؟:دی:دي;):)

سيما

:))))))))).نه ولی با کمال ميل حاضرم برگه ها رو برات صحيح کنن.فکر کنم يه ملتی دعام کنن.با اون نمره هايی که تو ميدی.بنده خدااهااا.همش ۰.۵ و ۰.۲۵ می دی تو که.من به همه ۲۰ ميدم:دی:دی:دی

H.N.s

باشه من که موافقم به نفع بچه ها :دی:دی