چنان از اون دختر خانم محترم تعريف ميکرد که نگو.برگشته ميگه سيما نمی دونی ... يه جواهره.اين جواهر و يه جوری گفت که من حسابی حسوديم شد.خوش به حال اون خانم.فکر کنم که مدتهاست من برای کسی حکم جواهر رو ندارم.هيييی روزگارررررر....02.gif

/ 6 نظر / 7 بازدید
H.N.s

من که اين طور فکر نمی کنم. يه کم دقيق به اطرافت نگاه کن. دددقققققييييقققق

sima

بابا نگاه کردم. دقييييييييييق:دی

آیدین

خوش به حال اونی که جواهر داره.

sima

يه کلمه هست آيدين اين جور موقع ها که نميشه تو جمع گفتش.يادم بنداز ديدمت حتماااا بهت بگمممممممممم!!!!!

mahnaz

اين چه حرفيه سيما جون

sima

راست ميگم ديگه;)