ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/٩/٤  کلمات کلیدی:
ديشب داشتم فکر می کردم چند نفر از اطرافيانم به جز افراد خانواده ام واقعا از صميم قلب منو دوست دارن؟
تا حول و حوش ساعت ۹ مطمئن بودم ۴ نفر هستن که واقعا دوستم دارم ولی هر چی ساعت از ۹ گذشت احساس کردم شايد ديگه اين ۴ نفر هم مثل سابق دوستم ندارن.اينم بگم که از ساعت ۹ تا همین امروز صبح هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ها.
ولی فکر کنم درست فهمیدم