ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٠/۱٢  کلمات کلیدی:
بابا من چهارشنبه که از کله سحر رفتم بيرون از خونه ساعت حول و حوش ۹ برگشتم.خيلييييييييی هم خسته بودم در نتيجه گرفتم خوابيدم
اينم از چهارشنبه آقای شريف زاده
دارم به جايزه نزديک می شم .نهههههه؟