ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٠/٩  کلمات کلیدی:
واييييييی.به خدااااااااااا به خدااااااااااااااااا به خداااااااااااااا داری اشتباه می کنی
باوررررر کن من نه تنها تو رو جلو بقيه کوچيک نکردم بلکه تا بی نهايت بالا بردم.پيش کسايی که واسم ارزش داشتن تو رو تا بی نهايت بردم بالا.باورررررررررر کن.ولی دلم نمی خواست جلو خودتم اين حرفها رو بزنم.چون فکر می کردم (ظاهرا به طرز احمقانه ای مطمئن بودم)که تو خودت می دونی که برای من د رچه جايگاهی قرار گرفتيييييييی!!!!!!!!!!
وايييييييی.من هيچ وقتتتتتتتتتت تورو کوچيک نکردم.هيچچچچچچچچچچ وقتتتتتتتتت.خداييييی من!!!!!!!!!
من تو رو اونقدر بردم بالا که به قول خودت اون دوست جون جونيم طاقت حرفايی که راجع به تو می زنم رو نداره!!!!!!!!!!!اينا چيه که تو می گی؟