ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٠/٧  کلمات کلیدی:
آهاييی کنترليا برين جواب اين نيما رو بدین .من که از اولم ادعايی نداشتم تو اين بحثها هم شرکت نمی کنم