ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٩/۱۱  کلمات کلیدی:
آخه آقای حميد رضا دوستای راهنمايی شما با دوستای دانشگاه من از زمين تا آسمون فرق می کنن اگه يه خورد ه فکر کنی متوجه می شی!!!!!
بعدشم من خودم ا زاين فکرا نمی کردم.ولی اگه يادت باشه بعد از دور شدن ا ز فائقه يه چيزی بهت گفتم.گفتم ديگه سحر آ خرين نفره.وديدييد که اونم شد عين بقيه.به همين خاطره که منم این حرفها رو باور کردم.
ولی من هنوزم دوستامو بی نهايت دوست دارم و بهشون وابسته ام ولی اين وابسته بودن به ضررم تموم ميشه .اون دوستمم ديشب همينو بهم می گفت.
يه بارم بهت گفتم اين حرفتو که قلب آ دم هر چی تيکه پاره تر باشه قشنگ تر ه رو اصلا قبول ندارم.!!!!!!!!!!
ولی اين حرفتو که آدما با هم فرق دارن و خيلی قبول دارم ..چون من و تو هيچ وقت نظرامون تو اين جو رموارد يکی نميشه