ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٩/۱۱  کلمات کلیدی:
سه تا توصيه وکلی حرف واقعی و سوال هميشگی که چند سال ديگه چه اتفاقايی می افته؟ماها کجای اين دنياييم وچند تامون همديگرو يادمون هست؟
می دونم اين سوال اصلا جواب خوبی ندارهمی دونم اکثرمون حتی اسم همديگرم فراموش می کنيم.می دونم شايد همو تو خيابون ببينيم و حتی ديگه زحمت يه سلام عليک خشک و خالی رو هم به خودمون نديم .اينا خيلی بده و دردناک.منم اينا رو می دونم.ولی يعنی هيچ چاره ای نيست جز گوش دادن به اين توصيه ها .
۱-وابسته نشو
۲-وابسته نشووو
۳-وابسته نشووووووووو
يعنی دوست نداشته باش ولی مگه می شه مثلا خود تو رو که اين توصيه ها رو کردی دوست نداشته باشم؟و همه شماها رو.
می دونم راست می گی ولی مگه خودت که اينا رو به من می گی به اين خاطر نيست که دوستم داری.يعنی تو به همين راحتی می تونی من و فراموش کنی؟
عجب دنيای بديه.ازش متنفرم